Lvíčata

Ve třídě s dětmi pracují

Dagmar Šimáčková — paní učitelka
Adéla Hanibalová — zástupkyně ředitelky
Lucie Raková Lintymerová — asistent pedagoga
Lucie Krajlová — paní učitelka
Bc. Jitka Krejčířová – asistent pedagoga

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2020/21

„Zahradníkův rok“

 

Náš letošní TVP jsme zaměřili na enviromentální výchovu. Ta ukazuje možné způsoby k dosažení pozitivních změn v životním prostředí, má za úkol budovat v lidech pozitivní vztah k přírodě, schopnost estetických prožitků. Zabývá se poznáváním vztahů v přírodě, věnuje se budování správných hodnot, postojů a kompetencí k péči o přírodu.
Protože chceme, aby se děti učily prožitkovým způsobem, začleníme do TVP zejména pěstitelské a chovatelské práce. Rádi bychom pečovali o zahradu, a to nejenom o pěstitelské záhonky umístěné v atriu školy, ale o školní zahradu jako celek. Doplnili ji o drobné květinové výsadby, krmítka a pítka pro ptáky, ptačí budky a úkryty pro drobné živočichy.

Inspirovat jsme se nechali knihou Karla Čapka „Zahradníkův rok“

Víte, jak se rodí zahradník?

„Proti všemu zdání se nerodí ze semene, výhonku, cibule, hlízy ani šturpu, nýbrž vzniká zkušeností, okolím a přírodními podmínkami………… Jednoho dne se mu stane, že sám vlastní rukou zasadí jednu kytičku. Při tom mu vnikne do těla trochu půdy a z člověka se stane zanícený zahradník“.

A jak poznáte pravého zahradníka?

„Zahradník je obyčejně nahoře zakončen zadkem, nohy a ruce má rozkročené, hlavu někde mezi koleny, podoben pasoucí se klisně. Skládá svou postavu vejpůl, usedá na bobeček a zkracuje se všemožnými způsoby, jak ho vidíte, zřídka měří přes metr výšky“.

(Podle Karla Čapka „Zahradníkův rok“)

V zimních měsících, kdy není možno ještě pracovat na zahradě, jsme zařadili četbu na pokračování, která se vztahuje k tématu a se kterou budeme dále pracovat. Je to pohádka ve verších  od Fr. Hrubína „O Květušce a její zahrádce“. Prožitek z četby bychom rády promítly do dalších oblastí výchovy – zejména hudební, výtvarné a pracovní.
Kromě této náplně se budeme věnovat také dalším tématům k poznávání přírody a všech změn v ní v souvislosti se střídáním ročních období, ale budeme se také věnovat vědě – provedeme si přírodovědné pokusy a hry, technice, kultuře, lidskému zdraví, dopravě a dalším oblastem lidského života.
během roku oslavíme všechny významné svátky, zaměříme se na Den vody (22.3.), Den Země (22.4.) a Den stromů .
Zapojíme se také do všech celoškolních akcí.
Samostatnou přílohu k TVP tvoří přehled pěstitelských a chovatelských prací, kalendář zahradních prací a záměr na využívání a přínos školní zahrady.

Další informace a zajímavosti z dění ve třídě najdete na www.lvicatatygrici.rajce.idnes.cz.