Ťapky

tapkyVe třídě s dětmi pracují


Mgr. Renáta Nováková – p. učitelka

Telefon: 777 348 537

E-mail: renata.nov@seznam.cz

 

Mgr. Jana Hlavničková - asistentka pedagoga

E-mail: jana.bojanovska@centrum.cz

 

 

 

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2016/2017 se jmenuje

"Žáčkoviny pro nezbedné žáčky"

 

Celoroční třídní projekt je inspirován knihou Jana Žáčka "Ach, ta zvířata". Projekt je zaměřen na rozvoj předčtenářských dovedností u dětí předškolního věku.

Předčtenářská gramotnost je období, než se dítě naučí číst a psát. Vytvářejí se jazykové schopnosti dítěte, dítě poznává obrázky a znaky, učí se vyslovovat slova, rozvíjejí se jeho psychické funkce a procesy, které souvisejí se čtením. Z předškolního dítěte se stává čtenář, jemuž předčítáme a který poslouchá. Čtenář, který si prohlíží knihy a ilustrace a přemýšlí o textech. I když ještě není aktivním čtenářem, dokáže si již vytvářet motivaci, vztah ke psané řeči, zrakové a sluchové vnímání, paměť a představivost.

Rozvoj předčtenářské gramotnosti je důležitý pro budoucí čtenářské dovednosti. U dítěte, které nemělo a nemá z knihy radostný prožitek, se bude předčtenářská gramotnost a později i čtenářská gramotnost jen těžko rozvíjet. Předčtenářská gramotnost je základním předpolkadem školního úspěchu každého dítěte. Její rozvoj vyžaduje, aby bylo dítě obklopeno rozmanitými knihami.

V dnešní době, zahlcené médii se ale děti zřídkakdy baví s knihou. Kniha přitom dětem poskytuje mnoho podnětů (poslech čteného textu, koncentrace na obsah, rozvoj fantazie, poučení, výchovné vyústění, orientace ve společnosti i ve světě). Ilustrace a celková grafická úprava dobré knihy významně formuje estetické cítění děti. Naším projektem bychom proto také rádi oživili tradici světově ceněné české ilustrace. Prostřednictvím knihy bychom rádi připomněli významné výtvarníky - Josef Lada, Jiří Trnka, Adolf Born, Květa Pacovská, Jiří Šalamoun, Zdeněk Miler......

Kniha Jana Žáčka "Ach, ta zvířata" je uspořádána do deseti kapitol, stejně jako měsíce ve školním roce. Proto si každý měsíc společně přečteme jeden příběh, který svým obsahem koresponduje s daným měsícem.

  • Září - Lachtan Váňa
  • Říjen - Pardálice Irena
  • Listopad - Medvěd Brutus
  • Prosinec - Lev Theodor
  • Leden - Mrož Igor
  • Únor - Kos Maxmilián
  • Březen - Krtek Boris
  • Duben - Kohout a tučňák
  • Květen - Vydra Majdaléna
  • Červen - Mlok Miloslav

Hrdiny všech příběhů jsou zvířata, která se svými vlastnostmi, chováním a způsobem života personifikují. Příběhy jsou hravé a zábavné. Svou formou, která se blíží moserní bajce, snadno upoutají pozornost čtenářů.

Jednotlivé příběhy si s dětmi nejen přečteme, ale rozpracujeme je tak, abychom naplnili jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí RVP PV.

K jednotlivým zvířátkům se naučíme básničku, zazpíváme písničku. Součástí třídního programu budou také pracovní listy, které vycházejí z obsahu daného příběhu a jsou zaměřeny na různé vzdělávací oblasti - grafomotorika, předmatematické dovednosti, rozvoj logického myšlení, rozvoj pozorovacích schopností..... Nedílnou součástí budou také nejrůznější výtvarné experimenty, výtvarné a rukodělné činnosti. V průběhu realizace programu získají děti také řadu zajímavých informací o zvířatech, způsobu jejich života, životních podmínkách apod. Předpokladem pro tuto činnost je pestrá nabídka encyklopedické a obrázkové literatury pro děti.

Pro posílení zpětné vazby si s dětmi založíme "Čtenářský deníček", do kterého si děti budou pravidelně zakládat omalovánky, pracovní listy, vlastní ilustrace a jiné drobnosti související s programem.

Třídní program bychom ještě rádi obohatili o jednotlivé akce: "Týden mazlíčků" (zážitky spojené s mazlíčky, o které pečujeme doma, fotografie, vlastní obrázky, venčení pejsků....), "Návštěva pražské ZOO" a "Výlety do okolí" (Toulcův dvůr, Milíčovská minifarma, sledování aktuálního dění...)