Pejskové

pejskoveVe třídě s dětmi pracují

 

Bc. Pavlína Heřmanová – speciální pedagog

Telefon: 607 929 107

E-mail: Pavlina.Hermanova@seznam.cz

 

Mgr. Budínová Vlaďka - asistent pedagoga

E-mail: vladka.budinova@seznam.cz

 

 

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2016/2017 se jmenuje

"Moudrá sova učí děti žít v souladu s přírodou"

 

Příroda je oázou pro rostliny, zvířectvo a pramenem zdraví pro člověka. Uprostřed zachované přírody si člověk uvědomí, že není nic krásnějšího.

Hlavním cílem našeho třídního vzdělávacího prgramu v letošním roce je přispět k tomu, aby děti předškolního věku pochopily, že prostředím je všechno kolem nás - lidi, společnost i příroda, aby se orientovaly v oblasti přírodních dějů a jevů a aby se učily odpovědnosti ve vztahu k prostředí.

Budeme sledovat rytmus ročních období, zaměřovat se na šetření potravinami, vodou, energií, zdravou výživu, třídění odpadů a jiné. Vyzkoušíme si tvořit z přírodnin a odpadového materiálu. Při vycházkách do okolního lesa budeme poznávat živočichy a rostliny našeho okolí.

Klademe si za cíl vychovávat děti s úctou k přírodě.