Zajímavosti

Atletika do škol

Hlavním úkolem projektu "Atletika do škol" je vytvoření pozitivního vztahu dětí k pravidelnému sportování. Osvědčenými metodami a kvalitní koncepcí posouváme děti od spontánního pohybu pomalu ke sportu a sportovní přípravě.

Atletika se tak stává součástí jejich dospívání, děti se zdokonalují v přirozených pohybových aktivitách a postupně si osvojují nové pohybové dovednosti. Naše atletika postupně formuje vlastnosti osobnosti mladých sportovců, od rozvoje koncentrace a posílení vůle, až po kolektivní cítění a smysl pro spolupráci.Naším úkolem je plynule navázat na přirozené pohybové aktivity dětí. Běhání, skákání, házení, ale také lezení, plazení, kutálení, a to vše děti nesmírně baví. Řada základních her a úkolů se od těchto pohybů odvíjí a přináší dětem radost z pohybu. Děti zkouší aktivity, při kterých musí být pozorní, soustředit se, musí vnímat okolí a chápat základní souvislosti.tyto schopnosti se pak úspěšně přenášejí i do ostatních "nesportovních" aktivit. Pro děti tohoto věku je typičtější hravost než soutěživost, obsah trénínků je proto vytvářen v tomto duchu.

Tento projekt je určen pouze předškolákům. Nabídku sportovních aktivit pro mladší děti najdete v kroužcích pod názvem "Dětské cvičení"

 

Co děti potřebují:

pohodlné sportovní oblečení a pevné sportovní boty se světlou neklouzavou podrážkou.

Kdy se koná:

každé úterý v dopoledních hodinách. Za pěkného počasí na hřišti, později v tělocvičně základní školy Květnového vítězství.

Cena:

Tento kroužek je zdarma, je financován MČ Praha 11

Lektorky:

Adéla Hanibalová, tel.: 777 867 587
Jarka Šiklová, tel.: 724 417 777

Dagmar Šimáčková - 11.09.2013

Zpět