Zajímavosti

Prázdninový provoz

Mateřská škola zajišťuje letní prázdninový provoz od 1. 7. 2011 do 15. 7. 2011.

Prázdninový provoz je určen výhradně pro děti zaměstnaných rodičů. Svoje dítě přihlašte, prosím, nejpozději do konce dubna 2011 na své třídě. Platba se při prázdninovém provozu vybírá předem v hotovosti u hospodářky školy.

V případě potřeby docházky dítěte i v týdnu od 18. do 22. 7. 2011 je možné zajistit docházku dítěte do mateřské školy Jažlovická. Žádosti na tento týden hlaste u paní ředitelky.

S veškerými dotazy ohledně prázdninového provozu se obracejte na p. ředitelku Mgr. Klíčovou

Dagmar Šimáčková - 16.02.2011

Zpět