Zajímavosti

Změna režimu odpoledních činností předškoláků

Od září letošního školního roku jsme přistoupili ke změně v režimu odpoledních činností předškolních dětí. Tato změna se bude týkat opravdu pouze dětí, které do 31. 8. 2011 dovrší šesti let věku a dětí, které mají v tomto školním roce již přiznán odklad školní docházky.

Rozhodli jsme se, že tyto děti vždy po obědě převedeme do jedné odpolední třídy (2. třída – Koťata), kde budou mít svůj program. Děti tohoto věku již nemají většinou tak velkou potřebu odpočinku, na rozdíl od mladších dětí. Proto jsme z nich vytvořily samostatnou skupinu a upravily pro ni odpolední režim následovně.

Přibližně dvacet minut budou mít odpočinkovou chvilku, kterou stráví oblečeni na lehátku s polštářkem. Během ní si poslechnou pohádku, vyprávění nebo hudbu. Po uplynutí této chvíle bude pro děti připraven přibližně čtyřicetiminutový řízený program, který povede vždy jedna paní učitelka ve spolupráci s jednou asistentkou. Po programu bude následovat odpolední svačina, během níž budou děti maximálně vedeny k samostatné sebeobsluze. Po svačině mohou děti využít čas k volným hrám, v případě příznivého počasí může učitelka zařadit též pobyt na zahradě. Doufáme, že touto úpravou přispějeme k optimalizaci podmínek dětí na základě jejich věkových potřeb.

Tato změna režimu nemá žádný vliv na zařazení dětí do zájmových kroužků.

Dagmar Šimáčková - 31.08.2010

Zpět