Logopedie

Mateřská škola nabízí logopedickou péči formou logopedické prevence. Pedagog pracuje s malými skupinami dětí.

Logopedická prevence však nenahrazuje péči klinického logopeda, který s dítětem individuálně vyvozuje hlásky.

Logopedický projekt je nazván "Mluvení hrou" a v tomto školním roce je finančně podporován z grantu rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, který pro rok 2013 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 

MLUVENÍ HROU

Skupinová intervence pro děti

Kolektivní intervence dětem hravou a zábavnou formou umožňuje překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost.

V rámci kolektivní činnosti aktivita rozvíjí

 • zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci
 • prostorovou a časoprostorovou orientaci
 • rytmické cítění, rytmizaci pohybového i mluvního projevu
 • hygienu mluvidel
 • sociální dovednosti
 • slovní zásobu
 • mluvní apetit

Dovednosti jsou procvičovány formou nejrůznějších didaktických her a cvičení v menší skupině.

Cílem je náprava komunikativních dovedností

 • tempo řeči
 • slovní pohotovost
 • plynulost řeči
 • celkový mluvní projev


Kdy se scházíme:

S. Vyhňáková úterý 7,30 - 11,30, středa 13,00 - 14,00, čtvrtek 13,00 - 14,00, pátek 7,30 - 10,30

J. Krejčířová pondělí 7,30 - 8,30, úterý 13,00 - 15,00, středa - 13,00 - 15,00, čtvrtek 7,30 - 8,30

R.Klíčová po dohodě

Co děti potřebují:

desky A4 s drukem opatřené jménem dítěte, nelinkovaný sešit A4
 

Cena:

tento kroužek je zdarma, je finančně podporován grantem MŠMT.


Lektorky:

Mgr. Renáta Klíčová, tel.: 722 944 866

Mgr. Simona Vyhňáková , tel.: 608 047 939

Bc. Jitka Krejčířová, tel.: 607 900 290